logo

+90 212 453 49 86

+90 216 681 51 96

+90 216 681 51 27

ÖDEMELER
+90 212 453 49 64

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı

englishtest.medipol.edu.tr

Banka Bilgilerimiz;

İstanbul Medipol Üniversitesi
Banka / Şube: AKBANK / 0050-UNKAPANI
Hesap No: 0075000 TL
IBAN: TR78 0004 6000 5088 8000 0750 00


Geleneksel Tıp Eğitim ve Araştırma Merkezi - GETTAM

Akupunktur, “acus” ve “punctura” sözcüklerinde oluşan bir deyimdir. Noktaya iğne batırmak anlamına gelir. Akupunktur alternatif ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden en iyi bilinenidir. Akupunktur uygulayan birçok doktor tarafından uygun koşullarda bir tedavi yöntemi olarak tek başına akupunktur kullanılabilir. Akupunkturun kaynağı 3000 yıldan öncesine dayanır ve dünyanın her ülkesinde uygulanır. Çin, Japonya, Taiwan ve Kore`de genel olarak ilk tedavi olarak kullanılır. 1970`lerin sonuna doğru batı dünyasında ve ABD`de popülerlik kazanmaya başlamıştır.

Homeopati özünde bir enerji tedavisidir. Bedene ihtiyacı olduğu türde enerji yükleyerek onun iyileşme kapsitesini arttırır ve genişletir, kişi sahip olduğu bütün hastalıkları iyileştirecek güce kavuşur. Homeopati, 250 yıl kadar önce Hahnemann adlı bir Alman doktor tarafından geliştirilmiş ve ilkeleri belirlenmiştir. Hahnemann, alışılagelmiş tıbbi tedavilerin aksine bir şifa yönteminin hastaya hiçbir zarar vermeden uygulanması ve yan etkilerinin olmaması gerektiğini, tedavinin mümkün olduğunca kısa ve etkili olmasını savunmuştur. Homeopati, yalnızca fiziksel sağlığa değil, duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlık alanlarına da etkili olduğu için bu özellikleri yerine getirir. Bütün düzeylerde optimal sağlık sağlar. Homeopati, herkesin kendine özgü biricik bir sağlık durumu olduğuna inanır ve doğadaki benzer prensipleri, özel biçimlendirilmiş remediler yoluyla kullanarak en eski tedavi edici yöntemler yardımıyla bütün bedende uyumu ve dengeyi tekrar kurar.

Ozon uygulaması lokal veya sistemik olarak ozon-oksijen karışımının uygulandığı metottur. Medikal ozonun iyi bilinen bactericidal (bakteri öldürücü), fungicidal (mantar öldürücü) and virostatic (virüs çoğalmasını önleyici) özelliği sebebiyle, enfekte olmuş yaraların dezenfeksiyonunda ve ayrıca bakteri ve virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılır. Kan dolaşımını arttırma yeteneği, dolaşımla ilgili bozuklukların tedavisinde kullanılır, ve organik fonksiyonların yeniden canlandırılmasında ozonu çok değerli kılar. Düşük dozlarda kullanıldığında, vücudun direncini arttırır diğer bir deyişle ozon bağışıklık sistemini aktive eder. Ozon sayesinde oluşan bu aktivasyona cevap olarak , vücudun bağışıklık hücreleri cytokin (interferones yada interleukins gibi önemli aracıları içeren) adı verilen özel habercileri (mesaj taşıyıcıları) üretir. Bunlar hastalıklara direnmek için uyarılan bütün bağışıklık sistemi boyunca zincirleme bir şekilde pozitif değişiklikler yaratarak diğer bağışıklık hücrelerini haberdar ederler. Bu da medikal ozonun, özellikle bağışıklık sisteminin zayıf olduğu veya bozuk olduğu hastalara uygulanmasında özellikle çok başarılı sonuçların alınmasına yol açar. Majör Otohemoterapi adıyla bilinen küçük miktarlarda uygulanan ozon sonuç olarak vücudun kendi antioksidanlarını ve serbest radikalleri yok eden enzimleri aktive ederler. Kronik enflamatuar hastalıklarda ozonun neden kullanıldığı böylece anlaşılmaktadır.

Fitoterapi tıbbi ve aromatik bitkilerin çeşitli kısımlarını, alg, mantar ve likenleri, bitkilerin salgıladığı zamk, balzam, reçine gibi eksüdatları, uçucu yağları, mumlar ve sabit yağları hammadde olarak kullanarak çeşitli formlarda hazırlanarak bitkisel preparatlarla sağlığı korumak, hastalıklardan korunmak, hastalıkları iyileştirmek veya tedaviye yardımcı olmaktır. Fitoterapi, bilimsel temeller ile bu konuda yapılan araştırmalara ve klinik çalışmalara dayanmaktadır. Son yıllarda Fitoterapi ve doğal tedavilere bir yönelim ve tercihi söz konusudur

Kan dolaşımını arttırmak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan kuru kupa uygulaması ile belli vücut noktalarında bölgesel vakumla beraber yüzeysel cilt kesikleri oluşturarak kanın alındığı yaş kupa uygulamasıdır. Vücudun dış yüzeyinden uygulanan basınç, deri altındaki dokulara ve kaslara kanın çekilmesini sağlayarak içerdiği besin ve oksijenin dokudaki hücrelere bırakılmasına ortam hazırlamaktadır. Bu yolla toksinlerin ve atık maddelerin de lenf sistemiyle drenajı sağlanmaktadır. Dolayısıyla bölgedeki metabolizma hızı, enzim ve hormonların artışı hızlanmaktadır. 20.09.2016 tarihli ve 77979112-799-E.1001 sayılı makam onayı ile İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezine “Kupa Uygulaması’’ alanından Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetki Belgesi verilmesi Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür. Eğitim duyuru için tıklayınız.

Bitkisel ve farmakolojik ilaçların enjeksiyon yoluyla orta deri tabakasına uygulanması ile mezoderm kaynaklı organ patolojilerinin iyileşmesini sağlayan bir uygulama metodudur. İlk kez 1952 yılında Dr. Michel Pistor tarafından uygulanmış olup, 1987 yılından itibaren Fransız Tıp Akademisi tarafından geleneksel tıbbın bir parçası olarak kabul edilmiştir. Halen tüm dünyada yaygın olarak uygulanmaktadır. Günümüzde iğneli mezoterapinin yanı sıra iğnesiz mezoterapi (Mesostar) tekniği de kullanılmaktadır. Eğitim duyurusu için tıklayınız.


İstanbul Medipol Üniversitesi

Banka Adı / Şube: AKBANK / 0050-UNKAPANI
Hesap No: 0075000 TL

IBAN: TR78 0004 6000 5088 8000 0750 00

MEDİKAL CİHAZ KALİBRASYON EĞİTİMLERİ

Tıklayınız.

+90 212 453 49 86
+90 216 681 51 96
+90 216 681 51 27

sem@medipol.edu.tr