BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Eğitim süresi 24 saat.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 

* Giriş

* Türk yargı teşkilatı

* Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler

* Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler (50 Dakika)

* İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar (50 Dakika)

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

* Bilirkişinin Nitelikleri

* Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

* Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

* Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

* Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu

* Bilirkişinin Görevlendirilmesi

* Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

* Oy ve Görüşün Sunulması

* Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5: UYGULAMA

* UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması

* Örnek Olayların Sunulması

* İncelemelerin Gerçekleştirilmesi

* Sunu ve Geri Bildirim Yapılması

* Genel Değerlendirme

* Eğitim Değerlendirme Anketi


Kimler İçin?

Bilirkişilik faaliyetinde bulunan tüm meslek grupları çalışanları katılabilir.


Eğitim Yeri

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK GÜNEY KAMPÜSÜ

Eğitim Fiyatı

750 TL KDV Dahil  

 


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

8 Eylül 2018 Cumartesi

Tarih hakkında:

Cumartesi - Pazar

Saat: 10:00 - 16:00 

Eğitim Programı 18 saat teorik ve 6 saat uygulama olmak üzere toplam 24 saattir.

 

DERSLER

TARİH

1.2. Ders

08-09 Eylül 2018

3.4. Ders

15-16 Eylül 2018

 


Belge Hakkında

ADALET BAKANLIĞI SERTİFİKASI

Eğitmenler Hakkında

Öğr. Gör. Zekeriya ÇELİK