5 SAATTE MAKET BAŞI EKG EĞİTİMİ
Eğitim süresi 5 saat.

5 SAATTE MAKET BAŞI EKG EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

Koroner arter hastalıkları başta olmak üzere kardiyak acil hastalıkların erken tedavisi hayati öneme haizdir. Erken tedavi de ancak erken ve doğru tanı ile mümkündür. Bir anlık ihmal insan hayatına mal olabilir. Tanısı atlanıp eve gönderilen bir iskemik vaka; zemininde gelişebilecek ventriküler fibrilasyon, asistol veya EMD’ler,emboliler kısa sürede ölümle veya ömür boyu sakatlıkla sonuçlanabilmektedir. Evde vuku bulacak bir ventriküler fibrilasyon veya kardiyopulmoner disfonksiyon hastaneye ulaşıncaya kadar onlarca dakika geçer. Oysa kardiyak arreste giren veya hemodinamik olarak efektif olmayan bazı ventrikuler disritmiler ve elektromekanik dissosiyasyonlar (NEA)’da müdahalede saatler değil dakikalar ve hatta saniyeler önemlidir. 
***
Kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve takibinde EKG önemli bir yeri vardır. Kalbin normal veya anormal elektrik aktivitesini kaydetmeye dayanan bu yöntem sağlık mesleğimizin vazgeçilmez tanı aracıdır

EKG kalpte dolaşan normal veya anormal elektrik akımının kâğıda kaydedilmesidir. Kalbin pili dediğimiz Sinüs düğümünden doğan normal akım (=uyarılar) veya diğer odaklardan doğan anormal akımlar (ekstra veya kaçak uyarılar) kalp kasında yayılmalar esnasında hep elektriksel vektör oluştururlar. Bileşke vektör olarak EKG alıcısına (elektroda) yaklaşanlar pozitif; uzaklaşan vektörler negatif dalgaların oluşmasına sebep olmaktadır. 

Bilindiği gibi vektör bilgisi fizik konusudur. Her fizik konusunda olduğu gibi EKG eğitiminde de olayı ezber yerine nedenleriyle birlikte elle tutulur, gözle görülür deneylerle göstermek belki ömür boyu bir daha unutulmayacak şekilde öğrenilmesini sağlayacaktır. Bu amaçla 17 yıldır maketler desteğinde vermekte olduğumuz seminerlerimiz sizlerden gelen geri bildirim doğrultusunda devamlı yenilenmekte ve geliştirilmektedir.


Kimler İçin?

Tıp Doktorları

Paramedicler

Hemşireler

Sağlık Memurları

ATT


Eğitim Yeri

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK GÜNEY KAMPÜSÜ

Eğitim Fiyatı

100 TL Kdv Dahil


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 Şubat 2018 Cumartesi
24 Şubat 2018 Cumartesi

Tarih hakkında:

24 ŞUBAT 2018

Başlangıç Saati: 9.00

Program Akışı

1.Bölüm: Temel Bilgiler: 60 Dakika

2.Bölüm: Akut Koroner Sendromlar: 60 Dakika

3.Bölüm: Aritmiler:60 Dakika

4.Bölüm: EKG Çözümleri 120 dakika


Belge Hakkında

İstanbul Medipol Üniversitesi Sertifikası

Eğitmenler Hakkında

Dr. Adil Gündoğan