EBELİK ALANINDA MAKALE YAZIM KURSU (K11)

EBELİK ALANINDA MAKALE YAZIM KURSU (K11)

Eğitim İçeriği

 Bu kurs ile sağlık alanında araştırma yöntemleri, kütüphanecilik uygulamalarının anlaşılması ve bilimsel bilgi kaynaklarının yönetimi becerisinin kazandırılması ve bu becerilerin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu kursa katılan bilimsel  bilgi  ihtiyacını  anlayabilir,  bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çalışmasını kurgulayabilir, bilimsel literatürü anlama bilgisini geliştirebilir ve zamanını, kendini, işini vd. unsurları bilimsel yönetebilme becerisi kazanarak bilgi  kaynaklarını kullanarak  düzenler ve sınıflar. Kurs kapsamında  NLM Sınıflama Sistemi ile MeSH konu başlıkları, elektronik kaynakların kullanımında PUBMED uygulamaları, Kanıta Dayalı Uygulamalar ve bilimsel literatürü bilgiyi yönetebilecek eğitim içeriği ile makale yazım teknikleri yer alacaktır.


Kimler İçin?

Sağlık Alanında Eğitim Gören Tüm Öğrenciler (Lisans, Yüksek Lisans), Sağlık Çalışanları ve Profesyonelleri


Neler Öğreneceksiniz?

Ebelik alanında hizmet verecek olan çalışanlar için bilimsel araştırma yapmak, çabuk değişen ve karmaşık bir yapısı olan tıbbi bilimsel bilgi seviyesini  güncellemek, değişen teknoloji, yeni ilaçlar, tıbbi bakımın kompleks yapısı bilgi yönetimini bu alanda çalışanlar için tıbbi bilgi yönetmek, bilimsel araştırma yapmak zordur.  Ebelik alanında araştırma yapanların araştırma becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen bu kursta bilimsel bilgiyi yönetme  süreçlerinde araştırma yöntemlerinin kullanabilmesi, doğru, güncel, bilimsel bilgiye en hızlı ulaşma becerisinin oluşması hedeflenmektedir.  


Eğitim Yeri

Medipol Üniversitesi Güney Yerleşkesi Kavacık Beykoz İstanbul

Eğitim Fiyatı

Kongreye kayıt yaptıranlar için: 100 TL
Diğer katılımcılar için: 200 TL


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

26 Nisan 2018 Perşembe
26 Nisan 2018 Perşembe

Tarih hakkında:

26 NİSAN 2018