PRATİK İSTATİSTİK EĞİTİMİ

PRATİK İSTATİSTİK EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

Kurs Konu Başlıkları

 • Bilimsel araştırma ve istatistik
 • İstatistik Analiz Basamakları
 • Tanımlar-I
 • Yanlılık (Bias)
 • Merkezî eğilim ölçüleri
 • Verilerin sınıflandırılması
 • Tanımlar-II
 • Histogram
 • One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi,
 • Kullanılacak istatistik testin belirlenmesi için algoritma kullanılması
 • Araştırma örnekler ve bunlarda kullanılacak istatistik testin belirlenmesi
 • Kestirim (tahmin) yöntemleri
 • SPSS’e giriş
 • SPSS’te veri girişi
 • SPSS’te tanımlayıcı istatistik işlemleri
 • Parametrik testler-I
 • Parametrik testler-II
 • Bağımlı ve bağımsız “t testleri”nin birlikte bulunması
 • Tek yönlü varyans analizi
 • Parametrik olmayan testler-I
 • Parametrik olmayan testler-II
 • Parametrik olmayan testler-III
 • Korelasyon analizi
 • Regresyon analizi

Eğitim Yeri

Medipol Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi (Kuzey Kampüs)

Eğitim Fiyatı

200 TL (KDV dahil)

Medipol öğrenci ve çalışanlarına 150 TL (KDV dahil)


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

17 Şubat 2018 Cumartesi

Tarih hakkında:

17 Şubat Cumartesi 

09.00-17.00 saatleri arasındadır.


Eğitmenler Hakkında

Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK