KURUMSAL HAYATA HAZIRLIK EĞİTİM PROGRAMI

KURUMSAL HAYATA HAZIRLIK EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim İçeriği

Modül I: Kurumdaşlık ve Kendini Tanıma Kazanım:

 • Kurumun misyonunu ve vizyonunu tanımlayabilir
 • Kurumun bir mensubu olarak hak ve sorumluluklarını tanımlayabilir
 • Kurumun değerlerini açıklayabilir
 • Kurumun bir parçası olduğu bilincini taşır ve buna uygun davranışları sergileyebilir
 • Aidiyet hissi ve önemini kavrar
 • Üniversite hayatında kurumun bir parçası olmak ve bu sorumlulukla hareket etmek bilincinin oluşmasında etkili olur
 • Kendini tanımasına yardımcı olacak güçlü ve gelişime açık yönlerini tanımlayabilir
 • Hayatında öncelik verdiği alanları belirleyebilir ve bu alanlarda ulaşmak istediği hayallerini hedef haline getirebilir
 • Karşısına çıkabilecek fırsat ve tehditleri öngörüp analiz edebilir
 • Hedeflerini gerçekleştirebilmek için, işlerin acil ve önemli olma bazında öncelik sıralamasını ve zaman planlamasını yapabilecek teknikleri açıklayabilir
 • İmaj yapıcılar ve imaj kırıcılar hakkında bilgi sahibi olabilir
 • Hedeflerinin gerçekçi olup olmadığını yorumlayabilir
 • Hedefe ulaşırken karşılaşabileceği sorunları öngörebilir
 • Hedefe ulaşmak için en çok hangi yönlerden kendisini geliştirmesi gerektiğini belirleyebilir

 

Modül II: İletişimin İlişki Yönetimindeki Rolü ve Kişisel İmaj Kazanım:

 • İletişim süreci ve öğelerini tanımlayabilir
 • İletişim hataları ve aşma yolları hakkında bilgi sahibi olur
 • İletişimi planlama süreçleri hakkında yorum yapabilir (ortak dil oluşturma, tutarlılık, süreklilik, sakinlik, pozitiflik)
 • Verimli ve sonuç üreten iletişim için gerekli tutum ve yaklaşımları açıklayabilir
 • Yazılı iletişimde dikkat edilecek unsurları tanımlayabilir
 • Kişilik tarzları ve kişilikler arası farklılıkları yönetebilir
 • Profillere yönelik uygun davranış modelleri geliştirebilir
 • Konuşmada sık yapılan ve kaybettiren hatalar hakkında yorum yapabilir
 • Beden dili ve ses tonunun doğru kullanımı hakkında yorum yapabilir
 • Sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim arasındaki farkları kavrayabilir
 • Kendi iletişim tarzını tanıyarak başkalarını değerlendirebilir
 • İletişimde sık yaşanan problemleri tanımlayıp, çözüm odaklı yaklaşımı değerlendirebilir
 • Etkili iletişim için gerekli olan empati kurma, geribildirim verme ve alma, aktif dinleme, ‘’ben’’ dilini kullanma becerilerini uygulamaya başlayabilir
 •  Bulunulan konuma uygun kıyafet, sözcük, davranış, tutum seçimlerini geliştirebilir
 • Renklerin doğru kullanımını yorumlayabilir

Modül III: Topluluk Önünde Kendini İfade Edebilme Kazanım:

 • Sunum öncesi hazırlık sürecini tasarlayabilir

Görsel unsurların etkin kullanımı hakkında bilgi sahibi olabilir

 • Zor dinleyiciler ve zor sorular ile iletişim becerilerini kavrayabilir Ses, söz, giyim ve tutum kavramları arasındaki ilişkiyi etkin biçimde yönetebilir
 • Sahne kullanımının ipuçlarını kavrayabilir
 • Topluluk önünde kendini ifade ederken beden dilini kullanma yöntemlerini tanımlayabilir
 • Dinleyicilerin beklentilerine uygun olarak sunumun çatısını tasarlayabilir
 • Dinleyicilerin ilgisini üst seviyede tutmak için gerekli teknikleri kullanabilir
 • Etkili soru-yanıt teknikleri konusunda bilgi edinecek, bunları kullanabilir
 • Geribildirim, özetleme yöntemlerini uygulayabilir
 • Gelen soruları ve itirazları etkin biçimde ele alma yöntemlerini tanımlayabilir

Modül IV: CV Hazırlama ve Sunum Kazanım:

 • Etkili bir CV (Özgeçmiş) hazırlamanın ipuçlarını sıralayabilir
 • Özgeçmişte olması gereken bölümleri tanımlayabilir
 • İş alanına göre CV çeşitleri (Kronolojik CV, Beceri/Yetkinlik Odaklı CV vs.) hakkında bilgi sahibi olur
 • Mülakata hazırlık süreci hakkında bilgi sahibi olur
 • Farklı mülakat teknikleri hakkında bilgi sahibi olur
 • Mülakatlarda gelebilecek kritik sorular ve verilmesi gereken yanıtları geliştirebilir

Mülakatlarda beden dilinin önemine ilişkin bilgi edinebilir


Kimler İçin?

 

3. Ve 4. Sınıf üniversite öğrencileri

Yeni mezunlar


Neler Öğreneceksiniz?

 • Bilginin paylaştıkça çoğaldığına inanıyoruz.
 • Öğrencilerimizi kişisel yaşamlarında güçlendirmek istiyoruz.
 • Yaşamın bütünselliğine inanıyoruz.
 • Öğrencilerimizin yaşamın içindeki tüm rollerini (çalışan, anne-baba, arkadaş vb.) desteklemek istiyoruz.
 • Kültürel duyarlılığı olan eğitimler tasarlıyoruz.
 • Öğrencilerimizin birbirinden öğrenmelerini önemsiyoruz.
 • Eşitlik ilkesine inanıyoruz.
 • Toplumsal cinsiyet rollerine duyarlı eğitim tasarımları kurguluyoruz. Öğrencilerimizin BEDEN ve RUH SAĞLIĞINI GELİŞTİREN çalışmalar üretiyoruz.

Öğrencilerimiz geliştikçe markanızın gelişeceğine inanıyoruz.


Eğitim Yeri

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK GÜNEY KAMPÜSÜ

Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

14 Nisan 2018 Cumartesi
22 Nisan 2018 Pazar

Tarih hakkında:

2,5 (SAAT) * 4 (GÜN)


Belge Hakkında

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ KATILIM BELGESİ

Eğitmenler Hakkında

Nil Madi