LİDER ÖĞRETMEN AKADEMİSİ- YAZ DÖNEMİ EĞİTİMLERİ
Eğitim süresi 36 saat.

LİDER ÖĞRETMEN AKADEMİSİ- YAZ DÖNEMİ EĞİTİMLERİ

Eğitim İçeriği

A. Eğitim Teknolojileri ve Dijital Öğrenme Ortamları Eğitimi     ( 24 Saat)

İçerik

Eğitim 4 bölümden oluşmaktadır;

I.BÖLÜM: Teknoloji ve Öğretim Teknolojisinin Öğrenme Ortamındaki Uygulama Aşamaları

II.BÖLÜM: Kavramlar (Eğitimde bilgi yönetimi, paylaşımı ve erişimi teorik & pratik)

III.BÖLÜM: Öğretim Ortamları ve Materyal Tasarımı (E-öğrenme fonksiyonları, ilke ve öğelerine göre içerik tasarımı, Bilişsel teoriler ile materyal tasarımı arasında ilişki)

IV.BÖLÜM: Çoklu ortam uygulamaları ve kullanımları

Amaç

Eğitim teknolojilerini kullanarak bilgiyi yönetme, erişme, paylaşabilme ve öğretim materyaline dönüştürebilme becerilerinin geliştirilmesidir.

Kazanımlar

●      E-öğrenme fonksiyonları, ilke ve öğelerine göre içerik hazırlayabileceklerdir.

 

●      Bilişsel teoriler ile materyal tasarımı arasında ilişki kurarak öğrencilerin bilişsel algı düzeylerine yönelik sunumlar hazırlayabileceklerdir.

 

●      E-içerik tasarlarken hangi çoklu ortam uygulamasının ne zaman kullanılması gerektiğine karar verebileceklerdir.

 

●      En az 2 çoklu ortam uygulamasının detaylı olarak kullanarak içerik geliştirebileceklerdir. (ispring, prezi)

 

●      İki ve üç boyutlu görsel materyal oluşturabileceklerdir.

   

B.  Eğitici Yönüyle Oyun   ( 4 Saat )

İçerik

Oyunun eğitimde yeri

 

Oyunlarla Türkçe dersi

 

Oyunlarla matematik dersi

 

Dijital oyunlar

 

Açık alan oyunları

 

Kapalı mekan oyunları

Amaç

Öğretmenin, konu anlatımını oyunlarla güçlendirmesine katkı sağlamaktır.

Kazanımlar

· Oyunun eğitimdeki yerini anlar.

 

· Oyunlarla Türkçe dersini eğlenceli hale getirildiğini kavrar.

 

· Oyunlarla Matematik dersini eğlenceli hale getirildiğini kavrar.

 

· Dijital oyunları derslerde aktif halde kullanır.

 

· Açık alan oyunlarını kavrar.

 

· Kapalı mekân oyunlarını tanır.

C.     3 ADIM Serisi Bireysel Gelişim Eğitimleri     ( 36 Saat)

İçerik

Seri, birbirinden bağımsız 3 ayrı eğitimden oluşmaktadır.

3 adımda ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ                                             (12 Saat)

3 adımda BİREYSEL VE KURUMSAL VİZYON GELİŞTİRME             (12 Saat)

3 adımda BİREYSEL HAYAT PLANI                                                     (12 Saat)      

Amaç

Bireyin kendini tanıması ve iyileştirebilmesi için ön bilgileri paylaşmaktır.

   

C.1.     3 adımda ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ   ( 12 Saat)

İçerik

İletişim türleri

 

İletişimde çevre

 

İletişimde bireyler

 

İkna Becerileri

Kazanımlar

· Sıradan olmayan iletişim tekniklerini öğrenir.

 

· Yeni bir iletişim anlayışı geliştirir.

 

· Gereksiz görüşme ve zaman kaybını önleme konusunda bilgi sahibi olur.

 

· Gözleme dayalı iletişimi geliştirir.

 

· Bireylerle iletişimde kontrolü sağlar.

 

· İkna becerileri   konusunda bilgi sahibi olur.

C.2.     3 adımda BİREYSEL VE KURUMSAL VİZYON GELİŞTİRME     ( 12 Saat)

İçerik

Kendini tanıma

 

Hedef Belirleme

 

Bireysel Hayatın Planlanması

 

Süreç Oluşturma

 

Planlama ve Uygulama

 

Strateji Belirleme

 

Etkin Karar Alma

 

Kurumsal Vizyon ve Strateji Geliştirme

Kazanımlar

· Farkındalık Geliştirir

 

· Bireysel vizyon geliştirir

 

· Süreç odaklı çalışır

 

· Kurumsal vizyon geliştirir

C.3.     3 adımda BİREYSEL HAYAT PLANI      ( 12 Saat)

İçerik

İç yönetimin sağlanması

 

Yeteneklere göre hedef tespiti

 

Hayatın farklı alanlarında hedefler koyma

 

Bireysel misyon oluşturma

 

Bireysel vizyon oluşturma

Kazanımlar

· Kendini tanır.

 

· Vizyon geliştirir.

 

· Hedef belirleme yöntemlerini öğrenir.

 

· Yakın ve uzak hedefler oluşturur.

 

· Misyon ve çevre ilişkisi kurar.

 

· Kontrol noktaları oluşturur.

 

· Vizyon ve başarı örneklerini öğrenir.


Eğitim Yeri

Kavacık Yerleşkesi ( Güney ) / 0216 681 51 27

Eğitim Fiyatı

 

A.      Eğitim Teknolojileri ve Dijital Öğrenme Ortamları        ( 24 Saat)    

  1. Eğitici Yönüyle Oyun                                                          ( 4 Saat)   

          Her iki Eğitim Toplamda 28 saat olup, toplam ücreti     900 TL’dir.

  1. 3 ADIM Serisi Bireysel Gelişim Eğitimleri      (Toplam 36 Saat)      1000 TL  

           Eğitim Programı içerisindeki tüm eğitimlerin toplam ücreti 1750 TL’dir


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

1 Eylül 2018 Cumartesi
15 Eylül 2018 Cumartesi