STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Eğitim süresi 72 saat.

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim İçeriği

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı İçeriği
1. Hafta: İnsan Kaynakları Yönetimine Stratejik Bakış - İnsan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımları
İnsan Kaynaklarının Örgütlenmesi – Kurum Kültürü- Organizasyon ve Süreç Yönetimi
2. Hafta: İş Analizi ve İş Tasarım Süreci - İş Analizi Bilgilerinin Uygulanması

İşe Alım ve Mülakat Teknikleri - Aday Seçimi ve Uygulama – Değerlendirme Merkezi
3. Hafta: Eğitim ve Geliştirme Yönetimi – Kariyer Planlama Sistemi ve Yetenek Yönetimi
4. Hafta: Performans Değerlendirme ve Yönetim Süreci – Geri Bildirim Teknikleri

Ücret Yönetim Sistemi: Örnek Uygulamalar

5. Hafta: Personel Özlük İşleri ve Bordrolama Süreci: Örnek Uygulamalar

İş Hukuku ve SGK Uygulamaları

6. Hafta: İnsan Kaynaklarında Güncel Yaklaşımlar: Koçluk ve Mentorluk,

En İyi İnsan Kaynakları Uygulamaları – Motivasyon/Ödül-Öneri Sistemleri


Neler Öğreneceksiniz?

İşletmeler açısından, nitelikli insan kaynaklarının temini, işletmede uygun işlerde istihdam edilmeleri
ve işletmeye bağlılıklarının fonksiyonel olarak sağlanması, iyi organize olmuş bir insan kaynakları
yönetimini gerekli kılmaktadır. Bu sebeple özellikle insan kaynakları alanında stratejik hareket
kabiliyeti kazanma gerekliliği kabul edilmesi gereken önemli bir gerçektir.
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programının amacı, insan kaynakları
departmanlarında çalışanlar ile insan kaynakları alanına kariyer geçişi yapmak isteyen iş dünyası
profesyonellerine, insan kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyenlere, insan kaynakları
uygulamaları ile ilgili stratejik ve güncel bilgileri sunarak, bu alanda uzmanlaşmalarını sağlamaktır.
Eğitim, katılımcılara Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının işletme yönetimindeki
öneminden, iş süreçlerinin detaylarına kadar uygulamalı olarak öğrenme imkanı ve bu bilgileri iş
hayatında uygulayabilecek beceri ve yetkinliği sağlamayı amaçlamaktadır.


Eğitim Yeri

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK GÜNEY KAMPÜS

Eğitim Fiyatı

2000 TL

Medipol Üniversitesi Öğrencilerine Özel : 1000 TL


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

3 Kasım 2018 Cumartesi

Tarih hakkında:

Eğitim Gün ve Saatleri:
Hafta Sonu: Cumartesi – Pazar / 10:00 – 17:00 


Eğitmenler Hakkında

Dr. Pelin VARDARLIER