HOMEOPATİ EĞİTİMİ

HOMEOPATİ EĞİTİMİ

Eğitim Duyurusu

Homeopati, dünyada 200 yılı aşkın zamandır kullanılan doğal, bütünsel (holistik) ve yan etkisiz bir tedavi yöntemidir. Günümüzde en çok kullanılan alternatif ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden olan Homeopati, Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından da tanınmaktadır.

Homeopati ile, her türlü fiziksel, duygusal ve ruhsal hastalığa yardımcı olmak mümkündür. Üstelik bu ömür boyu ilaç kullanarak değil çoğu zaman tek bir ilaç ve tek bir doz ile sağlanabilmektedir. Herkesin kendine özgü biricik bir sağlık durumu olduğu savıyla homeopati, doğadaki benzer prensipleri, özel biçimlendirilmiş ilaçlar yoluyla kullanarak bütün bedende uyumu ve dengeyi tekrar kurarak çalışır.”


Kimler İçin?

Tıp Hekimleri, Diş Hekimleri ve Eczacılar katılabilmektedir.


Neler Öğreneceksiniz?

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HOMEOPATİ  SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

2018-2019  DERS PROGRAMI1. Ders 15 -16 Eylül 2018

Dr. Günnur Başar           

 

Homeopatinin Tanımı ve Prensipleri, Kökeni
Hahnemann’ın yaşamı ve felsefesi
Organon Paragraf 1-4 Hastalık ve Sağlık nedir
Akut Kronik Hastalık farkı
Benzerlik prensibi, proving
Türkiye'de ve Dünyada Homeopati

Homeopatide Bilimsel araştırmalar ve klinik çalışmalar
ilaç bilgisi, ilaç tablosu, İlaç Potensi ve Potensializasyon nedir
Homeopatide Vaka alımı Repertorizasyon ve Analiz nasıl yapılır
Homeopatik Literatur (Organon, Materia Medicalar, Repertoryler ve diğer felsefi kitaplar)

 

2.Ders: 6-7 Ekim 2018
Dr. Sevgi Postoğlu
 

Homeopatide Acil yaklaşım ve travma,
Akut hastalıklarda anamnez alımı ve repertorization
İlaç potensi ve kullanım sıklığı, ilaç tepkileri, birlikte kullanılan ilaçlar (takipte yapısal Remediler)
Bazı ilaç resimleri
Calendula, Arnica, Agaricus, Bellis perensis, Capsicum, Helleborus, Chantaris


 

3.Ders 20-21 Ekim 2018

Dr. Günnur Başar
Homeopatide akut ve kronik kavramları
ÜSYE hastalıklarına yaklaşım
Lokalize hastalık, tek taraflı hastalık
Basit kronik hastalıklar
İyileşmenin ilkeleri
Homeopatide takip, Agrevasyon, iyileşme krizi,

Baskılama ve yanlış remedi

Solunum sistemi hastalıkları
Bazı akut remediler: Ipecacuanha Hepar-S Drosera Rhus-Tox  Aconitum Euphotarium Bryonia Apis Gelsemium

4. Ders 10-11 Kasım 2018
Dr. Oya Ciğerli

 

Nefroloji ve üroloji acil hastalıklarda homeopati

Birbirini tamamlayan remediler
Remediler; Calc. Sulp., Calc. Flor., Calc. Phos.,

Ammonium Mur. Bell. Bapt. Stan. Cham. Hyper

 

5. Ders 24-25 Kasım 2018

Dr. Günnur Başar       
 

Remedinin totalitesi, esansı (özü) ve anahtar özellikleri
Yapısal Remediyi bulmakta kullanım
Sindirim sistemi hastalıklarına yaklaşım
C4 Triturasyon ve Proving
İyileşmenin önündeki engeller
Bazı Yapısal Remediler: Arsenicum Album, Lycopodium, Chelidonium,

Cholocyntis, Carbo vegetabilis, Veratrum,

 

 

6.Ders 8-9 Aralık 2018

Dr. Günnur Başar       

Homeopatide psikiatrik tanım ve yaklaşımlar

Depresyon ve Yas Remedileri
Natrum muriaticum, Natrum Carbonicum Nat sulphuricum
Nat Phosphoricum Aurum Metallicum Aurum Muriaticum Platina

 

7. Ders 22-23 Aralık 2018
Dr.Özgün Kaya

 

Vertigo ve Taşıt tutmaları

Cocculus, Tabacum,

Cilt Remedileri

Graphitis, Sulphur, Petroleum

Diğer Remediler

Ignatia, Cannabis-İnd., Opium

 

8.Ders 5-6 Ocak 2019

Dt.Yeşim Eratlı

 

Diş hekimliğinde Homeopati Uygulamaları

Repertortory ve Materia Medica Kullanımı

Remediler:

Phosphorus.  Nux Vomica  Staphysagria Carcinosin Folliculinum

Süpervizyon ve Ödev dersi (2.sınıflarla ortak yapılacaktır)


9.Ders 19-20 Ocak 2019
Dr. Vangelis Zafiriou


Homeopatide enfeksiyonlar
Cilt enfeksiyonları, akıntılar, abse, fistul, gangren, şok durumları
Epidemilerde homeopatinin kullanımı
Örnek vakalar
Repertorizasyon örnekleri
Sınıfta canlı olgu alımı
Bazı remediler
Antimonium Crudum Antimonium Tartaricum, Tarantula Hispanica, Tarantula Cubensis,
Nux Muscata, Secale, Cicuta

 

 

 

10.Ders 2-3 Şubat 2019

Dr. Öznur Aksakal

 

Kişiye özel tedavi/similinum
Yapısal/durumsal remedi

Semptomların derecelendirilmesi
Repertorizasyonda dikkat edilecek noktalar
Bazı ilaç resimleri
Mercury, Causticum, Ledum, Silica,

Dulcamara, China, Lac caninum,

 

 

 

 

 

11. Ders 16-17 Şubat 2019

Dr. Günnur Başar

 

Olgu formları kısaltmalar

Hamilelik, Doğum ve Kadın Hastalıklarında Homeopati
Vaka örnekleri
İkinci Reçeteleme ve takip
Kadın remedileri
Lachesis Sepia Pulsatilla Cyclamen Lilium Tigrinum
Caulophylum, Erigeron, Gratiola

 

 

12. Ders 2-3 Mart 2019

Ecz. Şerike Sadıkahmet, Ecz. Serpil Aşar
 

Eczacılıkta homeopati
Homeopatik ilaç hazırlanması
Potensializasyon, Dilusyon ve Dinamizasyon
Örnek ilaç hazırlanması
Dr.Schussler tuzları

 

 

13. Ders 16-17 Mart 2019
Dr. Dora Patchova

 

Miasma Teorisi
Klasik miasmalar (psorik, skotik ve sifilitik)
Miasmalara modern yaklaşım
Tuberculer miasma
Bellibaşlı Nozodlar : Psorinum, Tuberculinum. Medorrhinum
Syphillinum. > Örnek vakalar
Miasmaların tedavide kullanımları

 

 

14. Ders 30-31 Mart 2019

Dr. Oya Ciğerli

 

Remedi Aileleri/Gruplamaları
İlişkili olan ve Antidote eden remediler
Hasta takibi/semptom kayması- baskılanması
Remediler: Metaller
Plumbum Cuprum Zincum Ferrum met. Ferrum Phosphoricum Argentum metallicum. Thuja, Conium

 

15.Ders 27-28 Nisan 2019

Dr. Neslihan Gülmez

 

Vaka örnekleri
kalp hastalıklarına yaklaşım
Repertorizasyon
Örnek remediler
Baryta carb. Bar mur. Kali carb. Kali phos. Kali bich.

 

 

16. Ders 4-5 Mayıs 2019
Dr. Özgün Kaya

 

Akut Hastalıklarda Homeopati: Akut ishaller ve ateşli hastalıklar
Çocuklarda anamnez alımı
Aşı reaksiyonları
Allerjik hastalıklar
Basit çocukluk hastalıklarında homeopatinin kullanımı

Bazı Yapısal Remediler: Aethusa, Glonoinum, Iodum, Coffea

Theridon, Asarum, Helleborus
 

 

17. Ders 25-26 Mayıs 2019

Dr. Günnur Başar 

 

Homeopatide Hasta hekim ilişkisinin özelliği

Remediler: Asidler: Muriatik asit, Fosforik asit, Sülfirik asit, Pikrik asit, Nitrik.asit

Argentum Nitricum

Proving

Zihinsel Semptomlar

Genel ve özel Semptomlar, (Generals, particulars)

Örnek vakalar ve repertorizasyon
 


18. Ders 15-16 Haziran 2019
Dr. Vangelis Zafiriou

 

Homeopatide Zihinsel Bozukluklar, depresyon ve psikoz.
Kişilik bozukluklarına yaklaşım
Anksiyete ve fobiler
Zihinsel hastalık, ruhsal ve bedensel hastalık ilişkisi
İkinci Reçeteleme/takip
Uygun potense karar verme
Takipte potensi değiştirme
Bazı Yapısal Remediler: Anacardium, Bufo, Alumina, Podophylum, Stromonium, Hyocyamus

 

 

 

19. Ders 29-30 Haziran 2019
Dr. Günnur Başar


Genel supervizyon ve Ödev dersi
Yazılı ve sözlü sınav


Eğitim Yeri

Medipol Üniversitesi Haliç Kampüsü

Eğitim Fiyatı

Tıp ve Diş Hekimleri için: 10.320 TL (Kredi kartına 7 taksit yapılmaktadır)

Eczacılar için: 6.190 TL (Kredi kartına 5 taksit yapılmaktadır)


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

15 Eylül 2018 Cumartesi

Tarih hakkında:

İki haftada bir hafta sonu eğitim yapılacaktır (Ayda 2 hafta sonu)

Cumartesi-Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında.

15 Eylül 2018-Aralık 2019


Belge Hakkında

Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifika verilecektir.