İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ
Eğitim süresi 24 saat.

İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

1.Genel Olarak Bilirkişilik Kanunu

2.İş Davalarında Hesap Bilirkişiliği

3.İş Hukuku Temel İlkeleri

4.İş Davalarındaki İhtilaflarda Yargıtay İçtihatları

5.İş Kanunundan Kaynaklı  Tazminat Hakları ve Hesaplamaları

Kıdem Tazminatı ve Hesaplanması

İhbar Tazminatı ve Hesaplanması

Kötü Niyet Tazminatı ve Hesaplanması

Askerlikten Doğan Tazminat ve Hesaplanması

Özürlülükten Doğan Tazminat ve Hesaplanması

Eşit Davranmama Tazminatı ve Hesaplanması

İşe İade Davalarından Doğan Tazminatlar ve Hesaplamaları

6.İş Kanununa Göre Ücret ve Çeşitleri İle Hesaplamaları

Fazla Mesai ve Hafta Tatili Ücreti ve Hesaplamaları

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması Ücretleri ile İlgili Hesaplamalar

Yıllık İzin Ücreti ve Hesaplanması

7.İş Kanununda Belirlenen Çalışma Süreleri

İşçinin Dinlenme Hakkı

8. Bilirkişiliğin Hukuksal ve Cezai Sorumluluğu

Bilirkişilikte Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri

9.Örnek Olaylar Üzerinden Bilirkişi Raporlarının Düzenlenmesi


Kimler İçin?

Avukatlar, Hakimler, İş Müfettişleri ve Uzmanları, Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, İş Güvenliği Uzmanları ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve diğer bölüm lisans mezunları programa katılabilmektedir.


Eğitim Yeri

Kavacık Yerleşkesi ( Güney )

Eğitim Fiyatı

750 TL  KDV DAHİL 


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

13 Ekim 2018 Cumartesi
21 Ekim 2018 Pazar

Tarih hakkında:

Cumartesi - Pazar / 10:00 - 16:00 

Süre: 24 Saat (18 saat teorik ve 6 saat uygulama)

 

DERSLER

 

TARİH

1. 2. Ders

 

13-14 Ekim 2018

3.4. Ders

 

20-21 Ekim 2018


Belge Hakkında

ADALET BAKANLIĞI SERTİFİKASI

Eğitmenler Hakkında

Öğr. Gör. Zekeriya ÇELİK

Eğitmen Mahir DİŞİKIRIK