İLERİ FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİ

İLERİ FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

İleri Finansal Yönetim  

 (1/3 Gün) 

 • Finansal Yönetimin Genel Esasları  

 • Paranın Zaman Değeri (Finansal Matematik) 

 • Risk-Getiri İlişkileri 

 • Portföy Kuramı 

 • Sermaye Piyasası Teorisi 

 • Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM)  

 • Arbitraj Fiyatlama Modeli (APM) 

 

 

 

 

(2/3 Gün) 

 • Tahvil Değerlemesi ve Fiyatlaması  

 • Hisse Senedi Değerlemesi 

 • İşletme Sermayesi Yönetimi 

 • Sermayenin Maliyeti 

 • Sermaye Bütçelemesi 

 • Optimal Sermaye Yapısı 

 • Temettü Politikası  

(3/3 Gün) 

 • Riskten Korunma Araçları: Türev Araçlar 

 • Swaplar 

 • Forwardlar 

 • Opsiyonlar 

 • Yeni Nesil Türevler 

 • Türev Araçlar ve Finansal Krizler 


Kimler İçin?

Banka ve banka dışı finansal kurumlarda çalışanlar, sermaye piyasası kurumlarında çalışanlar ile reel sektör firmalarının finans, muhasebe, risk yönetimi, hazine bölümlerinde çalışanlar bu eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.  


Neler Öğreneceksiniz?

 • yatırım ve finansman kararlarını anlayabilmesi,  

 • şimdiki değer, gelecekteki değer, anüite ve sonsuz anüite formüllerini kullanabilmesi,  

 • cari faiz oranı ile tahvil değerini, tahvil fiyatı ile cari faiz oranını hesaplayabilmesi,  

 • piyasa çarpanları kullanarak hisse senedi değerlemesi yapabilmesi,  

 • piyasa çarpanları ve indirgenmiş nakit akımları ile değerlemenin avantaj ve dezavantajlarını kavrayabilmesi,  

 • farklı sermaye bütçelemesi teknikleri kullanarak fizibilite analizi yapabilmesi,  

 • portföy riskini minimize edilebilmesinin dinamiklerini kavrayabilmesi,  

 • beta ve sermaye maliyeti tahmini yapabilmesi,  

 • piyasa etkinliği ve piyasa etkinliğinin farklı biçimleri konusunda bilgi sahibi olması,  

 • firmanın temettü politikasını ve sermaye yapısını nasıl belirlediğini, verginin bu kararları nasıl etkilediğini anlayabilmesi  

hedeflenmekte olup katılımcı eğitim içeriğindeki tüm konulara dair excel’de hesaplama yapabilmeli, temel formülleri kurabilmeli ve sonuca ulaşabilmelidir.  

 


Eğitim Yeri

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK YERLEŞKESİ GÜNEY KAMPÜS

Eğitim Fiyatı

1500TL


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

20 Ekim 2018 Cumartesi
03 Kasım 2018 Cumartesi

Tarih hakkında:

20 EKİM 2018

27 EKİM 2018

3 KASIM 2018


Eğitmenler Hakkında

DR. CENGİZ DOĞRU