TIBBİ TANITIM TEMSİLCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

TIBBİ TANITIM TEMSİLCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim İçeriği

Modül 1 – Temel Medikal
 İlaç Sektörü Genel Bilgilendirme
 İlaç Tanıtım İlkeleri / Tıp Etiği
 İlaç Güvenliği / Farmakovijilans Etkinlikleri
 Tıbbı Terminoloji
 *Vücut Sistemleri ( Anatomi & Fizyoloji & Hastalıklar)
o Kardiyovasküler Sistem
o Solunum Sistemi
o Gastrointestinal Sistem
o Sinir Sistemi
o Endokrin Sistemi
o Duyu Sistemi
o Ürogenital Sistem
o Lokomotor Sistem
o Bağışıklık Sistemi
o Endokrin Sistemi
 Medikal Farmakolojide
o İlaç Etkisinin Temel İlkeleri
o İlaç Toksisitesi ve Farmakovijilans
o İlaçların Farmakokinetiği
o Biyoeşdeğerlik ve Biyoyararlanım
o Sistem veya Endikasyon Bazında Özel Farmakoloji
* Kuruma özel düzenlenecek programlardaki Vücut Sistemleri ( Anatomi & Fizyoloji & Hastalıklar)
eğitimleri kurumun işe alım yapmayı planladığı grubun çalışacağı ilaçlara göre, kurum ile birlikte
düzenlenebilecek ve istenen sistemlere odaklanılacaktır.
Modül 2 – Satış ve Tanıtım Becerileri
Modülü, firmanın ürün yapısına göre Ürün Eğitimi destekleyecek şekilde düzenlenecektir.
 İletişim ve Beden Dili
 Etki ve Profosyonel Davranış
 İkna
 Sunum Teknikleri

 Tanıtımda Temel Kavramlar
o İlaç Sektörnde Müşteri Kavramı
o Brick, Pazar Payı, Coğrafi Pay, Gelişim Indeks, Market Indeks, IMS vb.
o Seleksiyon, Segmentasyon,
 Tanıtım Becerileri
o Müşterilerle İlişkiler
o Tanıtın Görüşmesine Giriş
o Özellik &Avantaj &Fayda
o Soru Sorma Tekniği
o Dinlemek
o İhtiyaç Belirlemek
o İtirazları Gidermek
o Malzeme Kullanımı
o Tanıtımı Kapatmak
 Eczanede Tanıtım
o Planlama & Hazırlık
o Giriş & Eczane Kontrolü
o İhtiyacı Belirleme
o Eczacı &Alıcı Sunumu
o İtirazların Giderilmesi
o Söz Alma & Kapanış
o Raf Düzeni & Görünürlük
o Takip &Değerlendirme
 Sektör Lideri Deneyim Aktarımı
o İK & Satış & Pazarlama Üst Yöneticisi Program Konuğu
 Uygulama
o Hastane / Doktor Tanıtım
o Eczane Tanıtım

Modül 3 – Online Destek Eğitimleri
o Sunum Teknikleri
o Empati
o Stresle Başa Çıkma
o Profesyonel Davranış
o Medikal Destekleyici Eğitimler
o Makale Okuma/ Temel İstatistik
o Excel


Neler Öğreneceksiniz?

İlaç sektöründe Tıbbı Tanıtım Temsilci olarak çalışmak isteyen üniversite mezunu gençleri
sektöre hazırlamak, firmaların sadece ürün eğitimlerini tamamlamak sureti ile, işe
başlatmaya hazır Tıbbı Tanıtım Temsilcileri bulmalarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.


Eğitim Yeri

Medipol Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi (Güney Kampüs)

Eğitim Fiyatı

2450 TL


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

27 Ekim 2018 Cumartesi
02 Aralık 2018 Pazar

Tarih hakkında:

Eğitim Cumartesi - Pazar ,6 hafta sonu şeklinde düzenlenektir.

Eğitim Saati ; 09:00 – 17:00


Eğitmenler Hakkında

Ufuk Özkurt 

Savaş Duman