SPK (SERMAYE PİYASASI KURULU) TEMEL DÜZEY LİSANSLAMA EĞİTİMİ

SPK (SERMAYE PİYASASI KURULU) TEMEL DÜZEY LİSANSLAMA EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

SPK Temel Düzey 1 Eğitim Programı

DERS-1 (1/5 Hafta)

 • SPK Kanunu
 • Sermaye Piyasası İle İlgili Düzenlemeler
 • Özel Durumlar Tebliği
 • Kurumsal Yönetim Tebliği
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Teblii
 • Soru Çözümler

DERS-2 (2/5 Hafta)

 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri
 • TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
 • Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları
 • Paylar ve Pay Benzeri Menkul Kıymetler
 • Soru Çözümleri

DERS-3 (3/5 Hafta)

 • Borçlanma Araçları
 • Yatırım Fonu Katılma Payları
 • Türev Araçlar
 • Kamu Borçlanma Araçları
 • Soru Çözümleri

 

DERS-4 (4/5 Hafta)

Yatırım Kuruluşları

 • Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetler ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
 • Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ
 •  Belge ve Kayıt Düzeni
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İlişkileri Hakkında Tebliği
 • Soru Çözümleri

     DERS-5 (5/5 Hafta)

 • Takas, Saklama ve Operasyon İşlemlerine İlişkin Temel Kavramlar
 • Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri
 • Merkezi Kayıt Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğ
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği
 • Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
 • Borsa İstanbul A.Ş. Pay Transfer, Takas ve Teminat İşlemleri
 • Borsa İstanbul A.Ş.’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
 • Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim
 • Takasbank Teminat Yönetimi
 • Soru Çözümleri

Kimler İçin?

Sermaye piyasalarında çalışanlar, üniversite mezunları ve üniversite öğrencileri.


Neler Öğreneceksiniz?

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul), Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği çerçevesinde, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yılın belli dönemlerinde sınavlar düzenlediği sınavlara, kurs katılımcılarının aktif bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak, programın ana hedefidir.


Eğitim Yeri

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK YERLEŞKESİ GÜNEY KAMPÜS

Eğitim Fiyatı

2000TL


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

6 Ekim 2018 Cumartesi
27 Ekim 2018 Cumartesi

Tarih hakkında:

6 EKİM 2018

13 EKİM 2018

20 EKİM 2018

27 EKİM 2018


Eğitmenler Hakkında

DR. ÖĞR. ÜYESİ FURKAN EVRANOS

DR. ÖĞR. ÜYESİ RAHMİ İNCEKARA

DR. ÖĞR. ÜYESİ BEYHAN İNCEKARA