ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA SİSTEMİ EĞİTİMİ (UFRS)

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA SİSTEMİ EĞİTİMİ (UFRS)

Eğitim İçeriği

İleri Finansal Yönetim  

DERS-1 (1/4 Hafta) 

 • Giriş 

 • UFRS, Amaçları ve Türkiye Uygulaması.  

 • Vergi Yasaları ve UFRS, UMS İlişkisi 

 • Kavramsal Genel Çerçeve 

 • UMS1: Finansal Tabloların Sunuluşu 

 • UMS 7: Nakit Akış Tabloları 

 • UMS 2: Stoklar  

 • UMS 18: Hasılat 

DERS-2 (2/4 Hafta) 

 • UMS 11: İnşaat Sözleşmeleri 

 • UMS 16: Maddi Duran Varlıklar 

 • UMS 38: Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

 • UMS 20: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması 

 • UMS 23: Borçlanma Maliyetleri  

 • UMS 40: Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

 • UMS 41: Tarımsal Faaliyetler 

 • UMS 17: Kiralama İşlemleri 

DERS-3 (3/4 Hafta) 

 • UFRS 5: Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Sona Eren Faaliyetler 

 • UMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

 • UMS 37: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 

 • UFRS 8: Faaliyet Bölümleri 

 • UMS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar 

 • UMS 10: Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 

 • UMS 19: Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

 • UMS 28: İştiraklerdeki Yatırımlar 

 • UMS 21: Kur Değişiminin Etkileri 

 •  

DERS-4 (4/4 Hafta) 

 • UMS 32: Finansal Araçlar – Sunum 

 • UMS 39: Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 

 • UFRS 3: İşletme Birleşmeleri 

 • UFRS 7: Finansal Araçlar: Açıklamalar 

 • UFRS 9: Finansal Araçlar ( UFRS 7 ile Karşılaştırmalı) 

 • UMS 27: Konsolide ve Bireysel Tablolar 

 • UFRS 10: Konsolide Finansal Tablolar 

 • UFRS 11: Müşterek Anlaşmalar 

 • UMS 12: Gelir Vergileri 


Kimler İçin?

Finans, finansal raporlama, bütçeleme, stratejik planlama ve yönetim, muhasebe, iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi çalışanları ile bağımsız denetçiler, serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler programın hedef kitlesini oluşturmaktadır.   


Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitim sonucunda katılımcılar,  UFRS ve UMS’nin kavramsal çerçevesini özümseyecekler, tüm UFRS ve UMS’ler hakkında bilgiye sahip olacaklar ve eğitim sürecinde hazırlanan örneklerle yorum yeteneği kazanacaklar ve tereddüt edilen konularda fikir yürütme konusunda alışkanlık kazanacaklardır.  


Eğitim Yeri

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK YERLEŞKESİ GÜNEY KAMPÜS

Eğitim Fiyatı

1000TL


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

27 Ekim 2018 Cumartesi
11 Kasım 2018 Pazar

Tarih hakkında:

HAFTASONLARI

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ


Eğitmenler Hakkında

DR. ÖĞR. ÜYESİ CENGİZ DOĞRU