1. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİSİ EĞİTİMİ
Eğitim süresi 48 saat.

1. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİSİ EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

EĞİTİMİN PROGRAMI

BİRİNCİ GÜN

Yangın bilgisi ve yangının sınıflandırılması

* Giriş

 

* İtfaiyelerimiz

 

* Yanma nedir , Yavaş ve hızlı yanma , yanmanın  özellikleri

 

* Yangın Üçgeni

 

*  Maddelerin cinsleri ( katı, sıvı, gaz )

 

*  Oxijen

 

*  Madde

 

*  Enerji

 

*  Yangının sınıfları

 

*  Katı, Sıvı ,Gaz, Elektrik ve Metal Yangınları

 

 

Yangın söndürme cihazları

 

*  Sulu yangın söndürme cihazları

 

 * Köpüklü yangın söndürme cihazları

 

*  Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları

 

   Islak kimyevi yangın söndürme cihazları

 

*  Co2  li yangın söndürme cihazları

 

*  Halokarbonlu yangın söndürme cihazları

 

*  Novec 1230  Safir

 

 * D- Tozlu yangın söndürme cihazları

 

 

İKİNCİ  GÜN

 

Yangının nedenleri ve etkenleri

 

*  Bilgisizlik

*  Dikkatsizlik

*  İhmal

*  Kazalar

*  Sirayet

*  Sabotaj

*  Kendiliğinden oluşan yangınlar

*  Sigara

*  Soba ve bacalar

*  Elektrik

*  Doğal etkenler

*  Sıcak işlemler

 

               

Yangın önleyici tedbirler

*  İnşai yönden önleyici tedbirler

 

*  Sabit tesisler yönünden önleyici tedbirler

 

*  İhbar ve ikaz yönünden önleyici tedbirler

 

*  Kullanma yönünden önleyici tedbirler

 

*  Elektrik tesisatı,Garajlar, Kazan daireleri

 

 *   Mutfaklar, Soba ve bacalar için önlemler

 

*  Sıcak işlemler

 

*  Gazlı sprinkler sistemler

 

*  Sulu sprinkler sistemler

 

*  Dry-pipe sprinkler sistemler

 

 * Pre – action  sprinkler sistemler

 

*  Köpüklü sprinkler sistemler

 

*  Kuru kimyevili sprinkler sistemler

 

Yangın söndürmede kullanılan malzemeler

 

                  B tipi 110 luk

 

                  C tipi  85  lik

 

                  D tipi  1 "

 

*  Hortumların açma toplama usulleri

 

                  a- Kangal (simit ) şekli

 

                  b- At nalı şekli

 

                  c- Akerdeon şekli

 

                  d- Makaralı istif şekli

 

*  Hortumların kontrol ve bakımları

 

*  Rekorlar ve bağlantıları

 

*  Lanslar

                   a- Direk lanslar

 

                   b- Sprey lanslar

 

                   c- Köpük lansları

 

                   d-Taretler ve Deluge Gunlar

 

                   e- Kancalar

 

                   f-  Melanjörler

 

                   g- Köpük lansları

 

                   h- Proportionerler

 

                   ı- Bladder tanklar

 

                   j- Su perdeleri

 

 

Koruma  ve kurtarma malzemeleri

*  Yangına dayanıklı elbiseler

 

*  Teneffus cihazları

 

*  Atlama brandaları

 

*  Emniyet kemerleri

 

*  Hava yatakları ve Hava yastıkları

 

*  Merdivenler

 

*  Makaralar

 

ÜÇÜNCÜ GÜN

 

İkaz ve ihbar sistemleri

*  Dedektörler

 

                    a- Duman dedektörleri

 

                    b- Beam dedektörleri

 

                    c- Hava örneklemeli dedektörler

 

                    d- Isı dedektörleri

 

                    e- Alev dedektörleri

 

                    f-  Kıvılcım dedektörleri

 

                    g- Kombine dedektörler

 

                    h- Gaz dedektörleri

 

                    i- Karbon monoksit dedektörleri

 

                    j- Diğer dedektörler

 

 

*  Alarm butonları

 

*  Pull –Boxlar

 

*  Deprem sensörleri

 

*  Kameralar

 

Yüksek binalarda yangın sistemleri

*  Asansörler

 

*  Yangın merdivenleri

 

*  Pompa odaları

 

*  İtfaiye bağlantıları

 

*  Alarm ve komunikasyon odaları

 

*  Siyam ikizleri

 

*   Hydrantlar

 

 

*   İklimlendirme sistemleri

Yangına müdahale  yöntemleri

*  Yangının duyulması, tespiti ve Yangının bildirileceği yerler

 

*  Müdahaleden önce alınacak tedbirler ve kararlar

 

*  Yangına yaklaşım şekli

 

*  Duman dolu odalara giriş usulleri

 

 

*  Yangın söndürme cihazlarının kullanım yöntemleri

    

*  Yangın dolaplarının kullanılma şekilleri

 

DÖRDÜNCÜ  GÜN

 

Tahliye

 

*  Tahliye kararı ve uygulanması

 

*  Kat sorumluları öncüler ve artçılar

 

* personelin uyacağı esaslar

 

*Yetkili personelin görevleri

 

*  Toplanma bölgeleri

 

*  İtfaiye ile iş birliği

 

*  Yangın sonrası tespitler ve raporlar

Kurtarma 

*  Yaralıya yaklaşım şekli ve tespit

 

*   Yaralının kucakta taşınması

 

*  Yaralının omuzda taşınması

 

*  yaralının sedye ile taşınması

 

*  Yaralının sandalye ile taşınması

 

*  yaralının battaniye ile taşınması

 

*  İki kişi yaralı taşıma usulleri

 

*  Altı kişi ile yaralı taşıma

 

*  Bel ve boyun tahtaları Boyun kelepçeleri

 

*  Yaralı taşıma pratiği

 

BEŞİNCİ GÜN

Eğitim Bilimleri

Yetişkinin Eğitimi

 • Yetişkin Eğitimi İlkeleri

• Eğitim Ortamının Hazırlanması

 

Eğitim Yöntemleri

• Eğitim Araçları

 • Eğitimin Planlanması

 • Eğitim Ortamının Hazırlanması

• Eğitim Yöntemleri

 

ALTINCI GÜN

Sınav ve Değerlendirme

 Uygulamalı yangın eğitimi,

Portatif yangın söndürücüler  kullanılarak yangına müdahale

Yangın  hortumu kullanılarak yangına müdahale


Kimler İçin?

Mühendisler, Mimarlar, Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları, Fen – Edebiyat Fakültelerinin, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümü mezunları, ÇSGB’ den alınmış C, B ya da A Sınıfı İG Uzmanı belgesine sahip olanlar, İSG alanında kariyer planı yapmış olan tüm lisans düzeyindeki teknik bölümler bu programa katılabilir.

Ayrıca yangın tahliye ve kurtarma hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler katılabilir.


Neler Öğreneceksiniz?

Yangın risklerinin belirlenmek , yangın risk analizinin yapmak


Acil Durum Planında yangın  Organizasyonunun oluşturulması,

Yangın için acil Durumların Belirlenmesi ve tedbirlerin alınması

Yangın  Ekiplerinin oluşturulması, ve görevlerinin belirlenmesi

Yangında kullanılacak teçhizat ve malzemesinin tanıtımı ve eğitimi

Acil durumlarda tahliye organizasyonunun yapısının anlatılması

Yangın tahliye ve kurtarma  eğitimlerinin ana hatlarının belirlenmesi


Eğitim Yeri

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK GÜNEY KAMPÜSÜ

Eğitim Fiyatı

1000TL


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

15 Ekim 2018 Pazartesi
20 Ekim 2018 Cumartesi

Eğitmenler Hakkında

Öğr. Gör. Zekeriya ÇELİK 

İstanbul Medipol Üniversitesi  İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı