YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ
Eğitim süresi 45 saat.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

5.            EĞİTİMİN PROGRAMI

 

BİRİNCİ GÜN

Eğitim Bilimleri

Yetişkinin Eğitimi

 Yetişkin Eğitimi İlkeleri

 Eğitim Ortamının Hazırlanması

Eğitim Yöntemleri

Eğitim Araçları

 Eğitimin Planlanması

  Eğitim Ortamının Hazırlanması

Eğitim Yöntemleri

İKİNCİ GÜN

Yükseklik kavramı

Yüksekte çalışma yapılan işler

Yüksekte çalışmanın Ulusal Mevzuattaki yeri

Standartlar

Kaza istatikleri ve bunların değerlendirilmesi

Düşmeden korunmanın hiyerarşisi

Düşmeden korunmanın teorisi ve uygulamaları

ÜÇÜNCÜ GÜN

Standart Kişisel koruyucu ekipmanlar

Toplu Korunma Yöntemleri

Otomatik Düşüş Durdurucular

Yatay ve Dikey Yaşam Hatları

Düşüş Faktörü ve Önlemler

Temel emniyet ipi kullanımı ve düğümler

Makaralar ve Palanga Sistemleri

DÖRDÜNCÜ   GÜN

Seyyar Merdivenler İle Yüksekte Çalışma

Platform Ve Merdivenler İle Yüksekte Çalışma

Kaldırma Araçları İle Yüksekte Çalışma

Çatı Ve Malzeme Depolarında(Silolar) Yüksekte Çalışma

İskelelerde Yüksekte Çalışma

Askı Tramvası ve Yaralı durum yönetimi

BEŞİNCİ GÜN

Yüksekte çalışma Ekipmanlarının Uygulamalı Kullanımı

Yüksekte çalışmalarda kullanılan düğümlerin uygulamaları

Uygulamalı Yatay Yaşam Hattı Kurulumu

Uygulamalı Dikey Yaşam Hattı Kurulumu

İstasyon Kurulumu Basit İstasyonlar

Otomatik indiriciler ile kurtarma faaliyeti canlandırması

Sınav ve Değerlendirme

 


Kimler İçin?

Mühendisler, Mimarlar, Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları, Fen – Edebiyat Fakültelerinin, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümü mezunları, ÇSGB’ den alınmış C, B ya da A Sınıfı İG Uzmanı belgesine sahip olanlar, İSG alanında kariyer planı yapmış olan tüm lisans düzeyindeki teknik bölümler bu programa katılabilir.


Neler Öğreneceksiniz?

Yükseklik kavramının anlaşılmasını sağlamak

Yüksekte çalışmalarda tehlike ve risklerin anlaşılmasını sağlamak

 Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan toplu korunma yöntemlerini tanınmasını sağlamak

Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımların tanınmasını sağlamak

Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan iş ekipmanlarını ve güvenli kullanım tekniklerinin kavranmasını sağlamak

Yüksekte çalışmalarda kurtarma faaliyetinin nasıl gerçekleşeceğinin anlatılması


Eğitim Yeri

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK GÜNEY KAMPÜSÜ

Eğitim Fiyatı

1000TL


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

15 Ekim 2018 Pazartesi
20 Ekim 2018 Cumartesi

Tarih hakkında:

Eğitim süresi 45 saat:

Eğitim 3 gün teorik 2 gün uygulama şeklinde yapılacaktır.


Eğitmenler Hakkında

Öğr. Gör. Zekeriya ÇELİK

İstanbul Medipol Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı

 

Cem ODUNCUOĞLU 

IRATA level 1, SPRAT level 2 belgeli, Yüksekte çalışma eğitmeni