MİCROSOFT YAZILIM UZMANLIĞI EĞİTİMİ

MİCROSOFT YAZILIM UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

DERS-1 (1/12 Hafta)

 • .NET Framework Yapısı
 • Visual Studio 2015 Kurulumu
 • Visual Studio 2015 IDE(Integrated Development Environment) Tanıtımı
 • C# Programlama Dili
 • Konsol programlama
 • Namespace Kavramı
 • Değişkenler
 • Veri Tipleri
 • Atama, Mantıksal, İlişkisel, Aritmetik Operatörler
 • Tip Dönüşümleri
 • Masaüstü Programlama
 • Windows Form Projesi Oluşturmak
 • Form Elemanlarının Özellikleri, Tanıtım ve Kullanımı
 • Form Elemanlarına Olayların Bağlanması

DERS-2 (2/12 Hafta)

 • Karar ve Kontrol Yapıları
 • If / Else / Else If Deyimleri
 • Ternary If Deyimi
 • Switch Case Deyimi
 • Döngüler
 • For Döngüsü
 • While Döngüsü
 • Do While Döngüsü
 • Foreach Döngüsü
 • Break, Continue, Return Anahtar Kelimeleri

DERS-3 (3/12 Hafta)

 • Diziler
 • Array, List ve ArrayList Sınıfları
 • Dictionary Sınıfı ve IEnumerable Arayüzü
 • Foreach ile Dizi ve Koleksiyon Döngü İşlemleri
 • Metodlar
 • Metod Parametre ve Geri Dönüş Değerleri
 • Metodlarda Out ve Ref Parametreleri
 • Enum

 

DERS-4 (4/12 Hafta)

 • Nesne Yönelimli Programlama
 • Nesne Yönelimli Programlama Prensipleri
 • Sınıf ve Nesne Kavramı
 • Soyutlama (Abstraction)
 • Paketleme (Encapsulation)
 • Miras Alma (Inheritance)
 • Çok Biçimlilik (Polymorphism)
 • Referans Tipleri(Reference Types), Değer Tipleri(Value Types)
 • İstisna Yönetimi (Exception Handling)

 

DERS-5 (5/12 Hafta)

 • Entity Framework Nedir
 • Veritabanı Nedir
 • Veritabanı Tipleri
 • RDBMS(Relational Database Management System) Nedir
 • Microsoft SQL Server ve SQL Server Management Studio Tanıtımı
 • SQL Server Üzerinde Tablo Oluşturma
 • SQL Server Üzerinde View Oluşturma
 • Kısıtlar(Constraints)
 • Indexleme
 • T-SQL
 • Sorgulama, Filtreleme ve Sıralama İşlemleri
 • Group By, Having Kullanımı, Aggregate Fonksiyonları
 • Top, Distinct, Order By Kullanımları
 • Join İşlemleri
 • Sub-Query Kullanımı
 • Stored Procedure ve User Defined Function Kullanımı
 • Transaction Yapısı ve Trigger Kullanımı

 

DERS-6 (6/12 Hafta)

 • Entity Framework Nedir    
 • Code First – DB First – Model First Kavramları
 • Entity İlişkileri
 • Veri Kaydetme İşlemleri
 • Veri Güncelleme İşlemleri
 • Veri Silme İşlemleri
 • Veri Sorgulama
 • Eager Loading – Lazy Loading
 • LINQ – To – Entities
 • Eşzamanlılık (Concurrency)
 • Entity Framework’te Stored Procedure’ler
 • Değişiklik Takibi (Change Tracking)

 

DERS-7 (7/12 Hafta)

 • UI Programlama     
 • HTML 5 – Styling, Forms, Validations
 • CSS
 • Javascript

 

DERS-8 (8/12 Hafta)

 • Jquery
 • Bootstrap

 

DERS-9 (9/12 Hafta)

 • Web Programlama 
 • ASP.NET MVC
 • MVC (Model-View-Controller) Nedir
 • ASP.NET View Engine & Razor View Engine
 • Layout ve Partial View’lar
 • HTML Yardımcı Sınıfları

 

DERS-10 (10/12 Hafta)

 • View Katmanına Veri Transferi
 • ViewBag, TempData, ViewData
 • BundleConfig, FilterConfig, RouteConfig
 • JQuery - AJAX ile Sunucu Tarafına Asenkron Erişim
 • State Management

 

DERS-11 (11/12 Hafta)

 • WCF (Windows Communication Foundation) Nedir
 • Service Contract, Operation Contract, Service Interface       
 • Service Endpoint ve Endpoint Behaviour
 • Sözleşme Tanım ve Tasarımı
 • WCF Örnek Proje Çalışması
 • SOAP UI Kullanımı
 • WPF (Windows Presentation Foundation)
 • Windows Form ile WPF arasındaki fark
 • XAML
 • Görünümü Özelleştirmek
 • Kontroller ve Veri Bağlama
 • MVVM(Model – View – View Model) Paterni
 • Koleksiyonlar ile Veri İşleme
 • Observable Collections
 • Grafikler ve Multimedya

 

DERS-12 (12/12 Hafta)

 • XAMARIN ile Mobil Uygulama Geliştirme
 • XAMARIN Platformu Bilgilendirme         
 • Xamarin.Forms ile Sayfa ve Tasarım Türleri ve Kullanımları
 • XAML ile ekran tasarımı ve stil yönetimi
 • Verilerle Çalışmak
 • MVVM ile Veri Bağlama
 • SQL Lite Kullanımı
 • Xamarin.Forms ile platformlara özel(ios, android, windows app) işlemler
 • Web Servis İşlemleri
 • HTTP GET, POST, PUT, DELETE metodları

Kimler İçin?

Kariyerini yazılım geliştirme alanında inşa etmek isteyen yeni mezun veya öğrenimine devam eden bireylerle beraber .NET platformu dışında yazılım geliştiren ve .NET platformunda da yetkinlik kazanmak isteyen çalışanlar eğitimlerimize katılabilirler. Eğitim müfredatı öğrencilerimizin yazılım geliştirme bilgisi olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve dersler bu bakış açısıyla işlenecektir.


Neler Öğreneceksiniz?

Programlama bilgisi ve algoritma kavramı, veritabanı tasarımı ve dizaynı, yazılım sektörünün ihtiyaç duyduğu trend ve teknolojiler bu eğitim kapsamında ele alınacaktır. Ayrıca öğrenciler ile beraber öğrenilenlerin pratiğine yönelik uygulamalar geliştirilecektir. Bu sayede öğrencilerimiz sektördeki yazılım proje mimarileri hakkında bilgi sahibi olma şansına da sahip olabileceklerdir.


Eğitim Yeri

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HALİÇ YERLEŞKESİ

Eğitim Fiyatı

4750TL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 4000TL


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

20 Ekim 2018 Cumartesi
05 Aralık 2018 Çarşamba

Tarih hakkında:

CUMARTESİ GÜNLERİ


Eğitmenler Hakkında

Fatih Mehmet Şimşek, Kıdemli Yazılım Mühendisi