SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR
Eğitim süresi 24 saat.

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

Eğitim İçeriği

 • Sosyal Güvenlik Hukuku’na ilişkin davaların kamu düzenine ait oluşu ve resen

araştırmanın önemi

 • Hizmet Tesbit davaları (4/1-a SSK)
 • Sigortalılığın zorunlu oluşu,
 • İşverenin tesbiti,
 • Hak düşürücü süre ve resen nazara alınması,
 • Delillerin değerlendirilmesi, tanıkların sıfatları ve özellikleri,
 • Kamu işverenlerine karşı davaların özellikleri,
 • Hizmetin geçtiği işyeri
 • Yurtdışında Türk işverene tabi geçici / sürekli çalışan Türk işçiler
 • Tesbit edilen sürenin net ve açık olması,
 • Sigorta primine esas kazanç tesbit istemleri
 • İtibari hizmet tesbiti istemli davalar
 • Hizmet tesbit davaları (4/1-b Bağ-Kur Esnaf)
 • Sigortalılık şartları (01.10.1972 den bu güne değişiklikler ile)
 • Sigortalılığın başlangıç ve bitişi,
 • Tescili engelleyen yasal düzenlemeler ve dönemleri
 • Hizmet tesbit davaları (4/1-b Bağ-Kur Tarım ve Ek madde 5/2925 Sayılı yasa)
 • Sigortalılık şartları,
 • Sigortalılığın başlangıç ve bitişi,
 • Tevkifata dayalı tescil ve tesbit davaları
 • İsteğe bağlı sigortalılık (Bağ-Kur / SSK)
 • Çakışan sigortalılık halleri
 • Hizmet birleştirme ile ilgili uyuşmazlıklar. (2829 sayılı yasa)
 • Yurtdışında bulunan Türk Vatandaşlarının Sosyal Güvenliği (3201 ve 2147 Sayılı
 • yasa)
 • Borçlanılabilecek süreler,
 • Tam yaşlılık, malullük, ölüm aylığa hak kazanma şartları,
 • Sözleşme kısmi aylık şartları,
 • Borçlanılan sürelerin hangi dönemlere mal edileceği,
 • Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması
 • Uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar ve uyuşmazlıklar,
 • Yaşlılık aylığı şartları ve geçiş hükümleri,
 • Yaşlılık aylığı alanların çalışmaya devam etmeleri ve 5335 sayılı yasa,
 • Ölüm aylığı,
 • Hak sahipleri,
 • Başlangıcı ve kesilmesi
 • İki aylık alabilme imkanı
 • 4) Malullük aylığı,
 • i) Malul sayılma,
 • Aylık başlangıcı, kesilmesi,
 • Maluliyete dayalı erken yaşlılık aylığı,
 • 3713 sayılı yasa malulleri
 • Uzun vadeli sigorta kolları aylıklarının birleşmesi,
 • Belediye başkanlığının görev makam tazminatları
 • Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar ve uyuşmazlıklar
 • Muvazaalı boşanmaya dayalı davalar (5510 sayılı yasa 56. madde)
 • Sağlık Sigortası,
 • Özel hastanelerde gerçekleşen tedaviler ile ilgili uyuşmazlıklar,
 • Kurumun bedelini karşılamadığı malzeme ve ilaç ile ilgili uyuşmazlıklar,
 • Yersiz sağlık giderlerinin iadesi,
 • Kurumun Yersiz Ödemeleri (5510 sayılı yasa 96. madde)
 • Zamanaşımı,
 • Talep edilebilecek dönem (zaman aralığı)
 • İşveren / kurum uyuşmazlıkları
 • Denetim tutanakları ve müfettiş raporlarına karşı itiraz,
 • Asgari işçilik uygulaması,
 • Prim borcuna itiraz,
 • 6183 sayılı yasa ile ilgili takiplere karşı itiraz davaları
 • Teşvik yasalarından yararlanma ile ilgili davalar,
 • Prim hesabına dahil olmaması gereken ödemeler ile ilgili davalar
 • Alt üst işveren prim borçları sorumluluğu
 • Aylık ve gelir hesapları
 • 4/a ve 4/b Kapsamındaki Sigortalılar Bakımından İş Kazaları Mevzuatı
 • İş Kazasının Tanımı ve Kapsamı
 • İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri
 • İş Kazasının Bildirilmemesi veya geç bildirilmesi
 • İş Kazasının Soruşturulması
 • İş Kazası Sonucu Sigortalılara Sağlanan Haklar
 • Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
 • Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
 • İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması
 • Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
 • İş kazası sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi
 • Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilecek Süreler
 • İş Kazası Sonucu Sigortalı ve Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir ve Ödeneklerin
 • Hesaplanması
 • 5510 Sayılı Kanunun 34’üncü Maddesine Göre Ölüm Aylığı ve Ölüm Gelirinin Hak
 • Sahiplerine Paylaştırılması
 • Evlenme Ödeneğinin Hesaplanması
 • Sigortalının Kendinden Kaynaklanan Nedenlerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş
 • Göremezliğinin Artması
 • İşveren ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu
 • Peşin Sermaye Değerleri
 • Peşin Sermaye Değeri Tabloları
 • Peşin Sermaye Değerinde Yaş Hesabı
 • Rücu Davalarına Esas Tutarın Hesabı
 • Örnek Bilirkişi Raporunun İncelenmesi
 • Konularla İlgili Örnek Yargıtay Kararlarının İncelenmesi

Kimler İçin?

· Avukatlar

· Hakimler

· İş Müfettişleri ve Uzmanları

· Yeminli Mali Müşavirler

· Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

· İş Güvenliği Uzmanları

· Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dâhil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar.


Eğitim Yeri

Kavacık Yerleşkesi ( Güney ) / 0216 681 51 27

Eğitim Fiyatı

Ücret: 750 TL


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

10 Kasım 2018 Cumartesi

Tarih hakkında:

Cumartesi - Pazar / 10:00 - 16:00 

Süre: 24 Saat (18 saat teorik ve 6 saat uygulama)

DERSLER

 

TARİH

1. 2. Ders

 

10-11 Kasım 2018

3.4. Ders

 

17-18 Kasım 2018

 


Belge Hakkında

ADALET BAKANLIĞI SERTİFİKASI

Eğitmenler Hakkında

Eğitmen Mahir DİŞİKIRIK