Sağlık Kurumlarında Gelir Artırıcı Faaliyetler
Eğitim süresi 4 saat.

Sağlık Kurumlarında Gelir Artırıcı Faaliyetler

Eğitim Duyurusu

Eğitim 20 kişi ile sınırlıdır. 

Adres Linki


Eğitim İçeriği

İçerik Eğitim + Proje  şeklinde olacaktır.

Alt başlıklar:

a. Ödeyici kurumlar ve ödeme esasları.

b. Gelir Artırıcı Faaliyetler.

 • Sağlık Uygulamaları Tebliği (SUT)
 • Türk Tabipler Birliği (TTB)
 • Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV)
 • TTB’de geçerli olan kuralların güncel hali
 • Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)
 • Fiyat listeleri (Şehir ve ilçeye göre listenin belirlenmesi)
 • SUT – TTB, HUV, TDB ilişkisi
 • SUT hizmetlerinin TTB, HUV ve TDB ile eşleştirilmesi
 • Hizmetlerin gruplandırılması
 • Ödeme esaslarının finansal yönü
 • Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile Ödeme ilkelerinin ilişkisi, olası defektler ve kontrol noktaları
 • Laboratuvar testi ve eşleştirilmesi
 • Radyoloji tetkiki ve eşleştirilmes

 


Kimler İçin?

Sağlık yönetimi öğrencileri

Sağlık yatırımcıları

Hastane orta ve üst düzey yöneticileri

Medikal faturalama personelleri

Pazarlama birimi personelleri

Hasta hizmetleri yönetici ve personelleri

Fiyat verme personelleri


Neler Öğreneceksiniz?

Katılımcılar ödeyici kurumlar ve ödeme esasları konusunda genel bir bakış açısı kazanacak, kurumlarında işlerin daha doğru ve etkin yapılmasını sağlayacaktır. Ödeme esasları  çok kapsamlıdır ve geniş bir eğitimi kapsar, katılıcılar genel bir bakışa sahip olup bütünsel bir yaklaşımla varsa ekiplerini yönlendirebilecek ve yer yer kontrol edebilecektir. Çalışanlar yöneticilerine daha etkin katkı sağlayabilecek ve bununla birlikte kurumun karlılığını artıracaktır.


Eğitim Yeri

Medipol MEGA Üniversite Hastanesi İstanbul / Bahçelievler TEM Avrupa Otoyolu Göztepe Çıkışı No: 1 Bağcılar 34214 İstanbul

Eğitim Fiyatı

Normal Fiyat: 150 TL 

Medipol Üniversitesi Personeline ve Öğrencilerine Fiyat: 75 TL 

Toplu Kayıtlarda Fiyat: 100 TL 

 

 


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 Nisan 2017 Pazar

Tarih hakkında:

13 Mayıs Cumartesi

13:00 - 17:00 

Not: hafta içi 08:30 - 17:30 saatleri arasında bilgi almak için aranmasını rica ediyoruz. 


Eğitmenler Hakkında

Sn.Tarık Karakuş / İş Geliştirme ve Analiz Yöneticisi