Kurumlara Özel Eğitimlerimiz

 1. Kurumlara Özel Eğitimler
 2. Danışmanlık Hizmetleri
 3. Yabancı Dil Sınavları

Özel ve Kamı kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan özgün eğitim programlarıdır. Bu programlar çerçevesinde, çalışanların kişisel ve kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak için bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik eğitimler verilmektedir. Programlar her kurum için özel olarak, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır. Bu programlar üniversitemizin ve ilgili kurumun ortak çalışması ile tasarlanmakta, kampüsümüzde veya kurumun uygun gördüğü bir mekânda uygulanmaktadır.
Çalışanların gelişimine katkıda bulunmak için hazırlanan programlar, açık eğitimlerde sunulan programların o kurum ihtiyaçlarına uygulanmasından veya tümüyle o kuruma özel tasarımlardan oluşur.
Söz konusu programların ana başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

 • Finans
 • Ekonomi
 • Pazarlama
 • Pazarlama
 • Mühendislik Uygulamaları
 • Yönetim Ve Organizasyon
 • Eğitim Teknolojisi
 • Bilişim
 • Yabancı Dil
 • Kültür Ve Sanat

KURUMLARA ÖZEL EĞİTİMLERİN HİZMET SÜREÇLERİ İHTİYAÇ BELİRLEME VE EĞİTİM TASARIMI

 • İhtiyaç Analizi
 • Eğitim Programlarının Oluşturulması
 • İçeriklerin Kurumun İhtiyacı Ve Hedef Kitleye Göre Hazırlanması
 • Eğitimcilerin Saptanması
 • Eğitimciler İle Kurumun Görüştürülmesi

EĞİTİM SUNUMU

 • Eğitim Materyallerinin Hazırlanması
 • Eğitimin Verileceği Mekân, Teknik, Teçhizat Ve Servis Hizmetlerinin Organizasyonu
 • Eğitim Programının Gerçekleştirilmesi

EĞİTİM SONRASI DEĞERLENDİRME

 • Eğitimin İçeriği Ve Eğitimcilerin Performansının Katılımcılar Tarafından Değerlendirilmesi ve Eğitimcinin Katılımcıları Değerlendirmesi
 • Değerlendirme Raporunun Kuruma Sunulması
 • Verilen Eğitimin Katılımcılara Katkılarının Kurum İle Birlikte Değerlendirilmesi